Serdecznie witamy na stronie internetowej

par. p.w. MATKI MIŁOSIERDZIA OSTROBRAMSKIEJ 

w Piszu

 

 

 

KSIĘŻA W PARAFII:

 

Ks. kan. mgr lic. Andrzej Zienkiewicz - Proboszcz, tel. 695 199 204

Ks. mgr lic. Tomasz Masłowski - Wikariusz, tel. 507 965 942

Ks. mgr Cezary Kościuk - Wikariusz, tel. 519 412 851 

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

 

czynna we wtorki - od 1500 do 1630

            w czwartki - od 1500 do 1630

            w soboty - od 900 do 1030 


W najbliższą sobotę 31 lipca kancelaria wyjątkowo kancelaria będzie nieczynna

 

 

W święta kościelne i rekolekcje kancelaria jest nieczynna

 

 

 ODPUST ZUPEŁNY NA ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

25.VII.2021 

 

Penitencjaria Apostolska ogłosiła 13 maja dekret o udzieleniu odpustu z okazji

Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.

 Osoby starsze mogą uzyskać odpust uczestnicząc w jednej z Mszy św. odprawianych

z okazji tego Światowego Dnia.

 Z uwagi na nadal utrzymujący się stan zagrożenia zdrowia i fakt, że niektórzy

seniorzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć we Mszy św. z powodów

zdrowotnych, odpust obejmie również tych, którzy będą uczestniczyli we Mszy za

pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu.

 Udziela się także odpustu tym wszystkim, którzy w tym Światowym Dniu wykonają

"uczynek miłosierdzia", odwiedzając samotną osobę starszą.

 W miejscach, gdzie władze publiczne wyraźnie zabraniają osobistych odwiedzin, aby

uniknąć zarażenia, możliwe jest także uzyskanie odpustu poprzez spotkanie

wirtualne.

 

 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej, udzielający daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa.

 

              Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

 

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) :

1)  wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

2)  wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

3)  tym, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy.

4)  wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

5)  każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

6)  wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

7)  wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

 

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

 

 Dekret jest ważny do dnia 8 grudnia 2021 roku

 

 

 

 

Dzisiaj jest

czwartek,
29 lipca 2021

(210. dzień roku)

Zegar